Начало

Защо е всичко това ?

Вашият коментар

realnostta-tuk
От дете са ми казали, че има една свещена книга на книгите, в която има много истини от които е хубаво да се поучаваме, а в последствие разбирах, че и други народи имат подобни книги, в които пише много сходни неща, започнах да се интересувам и понеже в Библията пише, че само истината може да ни направи свободни,  реших да се вслушам и да я потърся.
Четейки този материал възникнаха следните въпроси:
Нима Бог може да си противоречи ?
Или може би това са два различни бога ?
Ами ако съставителите на Библията са допуснали противоречие ?
Защо трябва да четем Библията буквално, да не би да грешим
като я четем така пропускайки повърхностно реалността и друго естество на познанието от нея ? А може би не е цялата истина, за човешкото и божествено съществуване?
Защо има толкова голямо и непрекъснато световно религиозно разделение и кому е нужно ?
Всъщност защо е всичко това ?
Тук не става въпрос за приемане на нещо или отхвърляне, а по скоро за яснота , съзнателна , цялостна и непоколебима истина, отвъд ритуалите и пропагандата.

Advertisements

Идея в примка от лъжи

Вашият коментар

Птиците намират зрънца сред природата за да се нахранят
и летят на свобода без нищо да ги спира ,
но чудя се какво ли спира днес човекът за да полети,

дали това не е някоя идея увила се в съзнанието като примка от лъжи…

Библията за Сирия и една война

Вашият коментар

Царе II 8:6 Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги, и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.
8:11 па и тях цар Давид посвети на Господа, заедно със среброто и златото, що беше посветил взето от всичките народи, които беше покорил:
8:12 от Сирия, от Моав, от амонците, от филистимците, от амаличаните, и от користите взети от совенския цар Ададезер, Реововия син.

Царе III 22:1 – И минаха се три години без война между Сирия и Израиля.
22:11 – А Седекия, Ханаановият син, си направи железни рогове, и рече: Така казва Господ: С тия ще буташ сирийците догде ги довършиш.

Царе IV 5:1 А Нееман, военачалникът на сирийския цар, беше човек велик и почитан пред господаря си, понеже чрез него Господ бе дал избавление на Сирия; при това, беше човек силен и храбър, но беше прокажен.
10 И Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Иордан; и ще се обновят месата ти, и ще се очистиш.
11 А Нееман се разгневи, та си отиде, като казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мене, ще застане, и ще призове името на Господа своя Бог, и ще помаха ръката си върху мястото, и така ще изцери прокажения.
12 Реките на Дамаск, Авана и Фарфар, не струват ли повече от всичките води на Израиля? Не мога ли да се окъпя в тях и да се очистя? Затова, той се обърна и си отиде много разгневен.
13 А слугите му се приближиха та му говориха, казвайки: Татко мой, ако ти беше заръчал пророкът нещо голямо, не би ли го извършил? Колко повече, прочее, като ти казва! Окъпи се и очисти се!
14 Тогава той слезе та се потопи седем пъти в Иордан, според думите на Божия човек; и месата му се обновиха, като месата на малко дете, и очисти се.
15 Тогава той се върна при Божия човек с цялата си дружина, и като дойде та застана пред него рече: Ето, сега узнах, че няма Бог в целия свят освен в Израиля; затова, моля, приеми сега подарък от слугата си.

Царе IV 8:13 И рече Азаил: Но що е слугата ти, кучето, та да извърши това голямо нещо? И Елисей отговори: Господ ми яви, че ти ще царуваш над Сирия.
28 И отиде на война с Иорама Ахаавовия син против сирийския цар Азаил в Рамот-галаад; а сирийците раниха Иорама.
29 И тъй, цар Иорам се върна в Езраел, за да се цери от раните, които му нанесоха сирийците в Рама, когато воюваше против сирийския цар Азаил. И Юдовият цар Охозия, Иорамовият син, слезе в Езраел, за да види Иорама, Ахаавовия син, защото бе болен.

Царе IV 16:5 Тогава сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей, Ромелиевият син, дойдоха в Ерусалим да воюват, и обсадиха Ахаза, но не можаха да му надвият.
6 В онова време сирийският цар Расин възвърна Елат под Сирия, и изпъди юдеите из Елат; а сирийците дойдоха в Елат та живееха там, гдето са и до днес.
7 Затова Ахаз прати човеци до асирийския цар Теглат-феласар да кажат: Аз съм твой слуга и твой син; възлез да ме избавиш от ръката на сирийския цар и от ръката на Израилевия цар, които се подигнаха против мене.
8 И Ахаз взе среброто и златото, което се намери в Господния дом и в съкровищата на царската къща, та ги прати подарък на асирийския цар.
9 И асирийският цар го послуша и възлезе против Дамаск та го превзе, и отведе жителите му в Кир, а Расина уби.

1 Летописи 18 глава
1 След това Давид порази филистимците и ги покори, и отне Гет и селата му от ръката на филистимците.
2 Порази и моавците; и моавците станаха Давидови слуги и плащаха данък.
3 Давид още порази совския цар Ададезер в Емат, като последният отиваше да утвърди властта си на реката Евфрат.
4 Давид му отне хиляда колесници, седем хиляди конници и двадесет хиляди пешаци и Давид пресече жилите на всичките колеснични коне, само че запази от тях за сто колесници.
5 И когато дамаските сирийци дойдоха за да помогнат на совския цар Ададезер, Давид порази от сирийците двадесет и две хиляди мъже.
6 Тогава Давид постави гарнизони в дамаска Сирия; и сирийците станаха Давидови слуги и плащаха данък. И Господ запазваше Давида където и да отиваше.

Исая 7 глава
1 И в дните на Юдовия цар Ахаз, син на Иотама, Озиевия син, сирийският цар Расин и Израилевият цар Факей Ромелиевият син, възлязоха против Ерусалим за да воюват против него; но не можаха да го завладеят.
2 И известиха на Давидовия дом, казвайки: Сирия се съюзи с Ефрема. И сърцето на Ахаза и сърцето на людете му се разклатиха, както горските дървета се разклащат от вятъра.
3 Тогава рече Господ на Исаия: Излез сега да посрещнеш Ахаза, ти и син ти Сеар-Ясув, при края на водопровода на горния водоем, по друма към тепавичарската нива,
4 и кажи му: – Гледай да си спокоен; Да не се уплашиш нито да се покажеш малодушен Поради тия две опашки на димящи главни, – Поради яростния гняв на Расина и Сирия, и на Ромелиевия син.
5 Понеже Сирия, Ефрем и Ромелиевият син Сториха лошо намерение против тебе, казвайки:
6 Да възлезем против Юда и да го утесним, И да си пробием пролом в него, И да поставим Тавеиловия син за цар всред него.
7 За туй, така казва Господ Иеова: Това няма да стане, нито ще бъде.
8 Защото главата на Сирия е Дамаск, А глава на Дамаск, Расин; И вътре в шестдесет и пет години Ефрем ще се съкруши така щото да не е вече народ, –

Исая 17 глава
1 Наложеното за Дамаск пророчество: – Ето, Дамаск не е вече град, А ще бъде грамада развалини.
2 Градовете на Ароир са напуснати; Те ще служат за стада, Които ще лежат, и не ще има кой да ги плаши.
3 Крепостта ще се махне от Ефрема, и царството от Дамаск, И останалото от Сирия ще бъде като славата на израилтяните, Казва Господ на Силите.

cebcceb5ceb3ceaccebbceb7-cebdceafcebaceb7-ceb3ceb9ceb1-cf84ceb7cebd-ceb5ceb9cf81ceaecebdceb7-cf83ceb7cebcceb5cf81ceb1


На един план войната е религиозно – библейска, на друг е за природни ресурси, на трети гео-политически
Всеки сам прави изводите си виждайки реалността, стига да има очи да види…


 

Матей 4 глава
23 Тогава Исус ходеше по цяла Галилея, и поучаваше в синагогите им, и проповядваше благовестието на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ между людете.
24 И разнесе се слух за Него по цяла Сирия; и довеждаха при Него всички болни, страдащи от разни болести и мъки, хванати от бяс, епилептици и парализирани; и ги изцели.
25 И подире Му вървяха големи множества от Галилея и Декапол, от Ерусалим и Юдея, и из отвъд Иордан.
Деяния 15 глава
40 а Павел си избра Сила, и тръгна, препоръчан от братята на Господната благодат.
41 И минаваше през Сирия и Киликия и утвърждаваше църквите.
Деяния 18 глава
18 А Павел, след като поседя там още доволно време, прости се с братята, и отплува за Сирия (и с него Прискила и Акила), като си острига главата в Кенхрея, защото имаше обрек.

Подбрал Ивайло Величков лето 2016 от Рождението на Христа

За алегорията и истината отвъд нея

Вашият коментар

1

Алегорията (от гръцки αλλος, друг, и αγορευειν, говоря публично) е начин преносно да се изрази смисъл, различен или допълващ буквалния. Обикновено под алегория се разбира реторична фигура на речта.

Алегорията в древността е средството с което е можело древния човек да си обясни сложни и неразбираеми за него неща…предавайки като легенди информация от историята…

Ето една алегория от Библията

Битие, глава 2

21 Тогава Господ Бог даде на човека дълбок сън, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.
22 И Господ Бог създаде жената от реброто, което взе от човека и я приведе при човека.
23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.
24 Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Какво казва Платон в диалога „Пирът“

„Но преди всичко вие трябва да научите каква е човешката природа и през какво е минала.
Едно време нашата природа не е била каквато е сега, а друга. Най-напред имало три човешки рода, а не само два, мъжки и женски, както е сега; имало и трети, който съчетавал в себе си черти от другите два и от който сега е останало само името, а той е изчезнал; тогава именно е съществувал един мъжко-женски, андрогинен род, който и по вид, и по име е имал общо и с двата други — и с мъжкия, и с женския; сега тази дума се употребява единствено в обиден смисъл.“

„А тези три рода с тези особености съществували поради това, че мъжкият род имал произхода си от Слънцето, женският — от Земята, а този с общите черти на другите два рода — от Луната…“

„Те били страшни по сила и храброст и имали големи стремежи — посегнали дори на боговете“

“Зевс и останалите богове се събрали на съвет, какво трябва да ги правят, и изпаднали в затруднение. Нямало как да ги убият и заличат рода им с мълнии, както постъпили с гигантите — щели да изчезнат отдаваните им от хората почести и жертвоприношения, — нито пък могли да ги оставят да безчинстват. Зевс много се измъчил, докато измислил следното: „Струва ми се, рекъл той, че имам средство и хората да останат, и безчинствата им да престанат — да станат по-слаби. Сега, рекъл той, ще разделя всеки един на две половини, като същевременно ще станат и по-слаби, и по-полезни за нас поради това, че ще бъдат повече на брой. ще вървят изправени на два крака. А ако се окаже, че и занапред ще безчинстват и не искат да стоят мирни, ще ги разделя още на две, така че ще ходят, куцукайки на един крак.“ Така казал и разделил хората на две“

А ето и новина от съвремието, но времето и разума ще решат как ще го прочете човечеството след хилядолетия, като мит или реалност:

Родено е първото дете с ДНК от трима души. Това е Абрахим Хасан, който е генетичен наследник едновременно на майка си, на баща си и на трети човек – донор, съобщава списание „Ню сайънтист“.

http://news.bnt.bg/bg/a/rodi-se-prvoto-bebe-ot-trima-roditeli

Как религията ще прочете тази информация след две хилядолетия например, вероятно така както ние днес четем генезис като „религиозни чудеса“ или ?

А може би се появява някаква вероятност да си помислим, че може да е използвано генно инженерство в древността, което човека преди хилядолетия не е разбирал, какво мислите ?

Разума няма нужда от поклонение

Вашият коментар

Това е типична картинка от ню ейдж културата ! В последните години книгите и интернет се напълниха с най различни изображения, послания и култове към символи, учители, гурута или разни невидими и видими същества, и цялата тази смес от окултни и ново-поклоннически практики, смес от верни и неверни неща, за мен са замъглаване на истината относно много съществени проблеми, като например истината за човешката история или НЛО и древните писания. За мен нямат нищо общо с тази нова …култура и са твърде далеч от духовността, по скоро създава зависимости и изкуствени състояния на духа и взаимоотношенията… Ако някой е тръгнал по този път , ще му кажа да си проверява информацията, защото това е една огромна заблуда пресъздаваща отново едни и същи модели на робска психика, така подходяща за властта… Разума няма нужда от поклонение, но със сигурност има нужда от състоянието на духа наречено интелект…

Човекът беше подведен от змията и сега бере плодовете на нейните повели !

Вашият коментар

За дуализма в Библията:

 

Глава 2
8. И насади Господ Бог рай в Едем, на изток, и там настани човека, когото създаде.
9. И направи Господ Бог да израстат от земята всякакви дървеса, хубави наглед и добри за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото за познаване добро и зло.
16. И заповяда Господ Бог на човека и рече: от всяко дърво в градината ще ядеш;
17. а от дървото за познаване добро и зло, да не ядеш от него; защото, в който ден вкусиш от него, бездруго ще умреш.

Глава 3
1. Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?
2. Жената отговори на змията: плодове от дърветата можем да ядем,
3. само за плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете.
4. Тогава змията рече на жената: не, няма да умрете;
5. но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.
22. И рече Господ Бог: ето, Адам стана като един от Нас да познава добро и зло; и сега – да не простре ръка да вземе от дървото на живота, та, като вкуси, да заживее вечно.
23. Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет.

Глава 6
4. В онова време имаше на земята исполини, особено пък откак синовете Божии почнаха да влизат при дъщерите човешки, и тия почнаха да им раждат: това са силните, от старо време славни човеци.
5. И видя Господ (Бог), че развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време;
6. и разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.
7. И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох.

Как се завладява Свят ?!

Вашият коментар

Как се завладява Свят ?

Създаваш дуална система на добро и зло и я вграждаш в умовете на хората със скрита пропаганда.
Злото изпращаш да воюва с други независими страни, малко по късно изпращаш военни там да се борят

със злото, като обединяваш света и те провъзгласяват за спасител !
ЗА НОВАТА РИМСКА ИМПЕРИЯ Е БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ ЩЕ Е ХАЛИФАТ ИЛИ ПАПСТВО, ТЯ ВИНАГИ Е БИЛА ЕЗИЧЕСКА И

МНОГО РИТУАЛНА….

Older Entries